Công văn đăng ký tên, chữ ký của người có thẩm quyền xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu (09-04-2021)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác