Quyết định số: 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 03 năm 2019 Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (17-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác