Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Nội dung

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/08/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 24/08/2019
Cơ quan ban hành
Người ký Nguyễn Thị Kim Anh
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: D%20tho%20Thong%20tu%20v%20ky%20hiu%20bn%20d.doc