Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật
Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/05/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 08/07/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: D%20tho%20Quy%20chun%20ging%20ca%20nuc%20ngt.pdf