Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo các định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản
Nội dung Dự thảo các định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/11/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Du%20Thao%20DMKT%20KT%20trong%20NTTS.rar