BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ vịnh Bắc Bộ (Hạn tháng, tháng 05/2019) (02-05-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 200kg/km2)

+ Vùng phía nam đảo Cô Tô, có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Vùng ven biển Thanh Hóa, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Vùng phía đông đảo Hoàn Mê, có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E..

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (100-200 kg/km2)

+ Khu vực phía nam quần đảo Long Châu, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực giữa vịnh, có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực phía đông Hòn Mắt, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác thấp (50-100 kg/km2)

+ Khu vực giữa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực của vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo thử nghiệm hạn tháng tiếp theo (06/2019) sẽ phát hành vào 01/06/2019.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác