BẢN TIN Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác (Hạn 07 ngày, từ 08/04/2019 đến 15/04/2019) (08-04-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ phía nam hướng lên phía bắc Vịnh và hướng về phía eo Quỳnh Châu hướng. Tốc độ trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 22,5-26,8oC, trung bình 24,6oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ  khu vực cửa Vịnh chảy vào và hướng lên phía Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 22,6- 27,3oC, trung bình 25,9oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

 Tốc độ dòng chảy trung bình 0,9 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 1,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 24,6-29,1oC, trung bình 27,2oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy có hướng không ổn định. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhât 1,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động: 23,3-29,4oC, trung bình 27,4oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,8 hải lý/giờ, khu vực KĐ:109o00-110o00’ VĐ: 15o00’-17o00; KĐ:112o00-116o00’ VĐ: 15o00’-17o00; KĐ:111o00-114o00’ VĐ: 11o00’-14o00  xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển giảm nhẹ và dao động trong khoảng 28,1- 29,8oC, trung bình 29,0oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,9 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:109o00-110o30’ VĐ: 6o00’-8o00  và KĐ:110o00-114o00’ VĐ: 5o30’-08o00 xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,4- 29,5oC, trung bình 28,7oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng không ổn định. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,3 -29,3oC, trung bình 28,9oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

     Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,6 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,2- 30,4oC, trung bình 29,7oC.

Dự báo trường dòng chảy tầng mặt từ ngày 08 đến 15/4/2019

Dự báo trường nhiệt độ nước biển mặt từ ngày 08 đến 15/4/2019

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn 07 ngày tiếp theo (16-23/04/2019) sẽ phát hành vào ngày 16/04/2018.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác