BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn 07 ngày, từ 08/04/2019 đến 15/04/2019) (08-04-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao và trung bình

Không xuất hiện

            - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o30’E.

+ Khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 114o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao và trung bình

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 114o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ – 9o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ – 9o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ – 8o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 112o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ – 9o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 9o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 8o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ – 7o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ – 7o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn 07 ngày tiếp theo (16 – 23/04/2019) sẽ phát hành vào 16/04/2019.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác