BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn mùa, vụ nam 2019) (01-04-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 02253.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Bắc Biển Đông)

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ – 17o00’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 15o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 16o30’N và kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N và kinh độ đông từ 111o30’E – 112o30’E và từ 113o00’E – 113o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ – 17o00’N và kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ – 16o00’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ – 17o00’N và kinh độ đông từ 113o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 16o30’N và kinh độ đông từ 114o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N và kinh độ đông từ 112o30’E – 113o00’E và từ 113o30’E – 115o00’E.

2. Vùng biển giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o30’N và kinh độ đông từ 111o00’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N và kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o00’N và kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 13o30’N và kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 11o00’N và kinh độ đông từ 113o30’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.

 

            - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N và kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o00’N và kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E và từ 114o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 13o30’N và kinh độ đông từ 112o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 11o30’N và kinh độ đông từ 112o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 14o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 13o30’N và kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 11o00’N và kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ – 11o00’N và kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.

3. Vùng biển quần đảo Trường Sa (Nam Biển Đông)

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ – 09o00’N và kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 08o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E – 109o30’E và từ 112o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 07o30’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o00’N và kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 10o00’N và kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 09o30’N và kinh độ đông từ 111o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ – 09o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E – 109o30’E và từ 110o30’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o00’N và kinh độ đông từ 111o00’E – 113o00’E

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o30’N và kinh độ đông từ 112o30’E – 113o00’E

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 07o30’N và kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o30’N và kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 06o30’N và kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn mùa tiếp theo (vụ bắc 2019 – 2020) sẽ phát hành vào 01/10/2019.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác