BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ vịnh Bắc Bộ (Hạn tháng, tháng 04/2019) (01-04-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

- Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 200kg/km2)

+ Vùng phía nam đảo Cô Tô, có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Vùng ven biển Thái Bình - Nam Định, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Vùng ven bờ Thanh Hóa, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, từ ven bờ đến kinh độ 106o30’E.

+ Vùng đảo Hòn Mê.

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (100-200 kg/km2)

+ Vùng phía đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực cách vùng ven bờ Thanh Hóa – Nghệ An 30 hải lý về phía đông, có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực phía đông đảo Hòn Mắt, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác thấp (50-100 kg/km2)

+ Khu vực phía gần của vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực ven bờ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo thử nghiệm hạn tháng tiếp theo (05/2019) sẽ phát hành vào 01/05/2019.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác