BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn tháng, tháng 04/2019) (01-04-2019)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN 
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Không có khu vực tập trung

            - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực phía đông đảo Hoàng Sa, có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực phía nam và đông nam quần đảo Hoàng Sa, có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 115o00’E.

2. Vùng biển giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Không có khu vực tập trung

            - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 115o00’E.

 

3. Vùng biển quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực DK1, có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 09o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 09o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 112o00’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (05/2019) sẽ phát hành vào 01/05/2019.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác