Quyết định số: 1412/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 4 năm 2016 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (09-05-2016)

Xem toàn văn Quyết định

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác