Kế hoạch số 20-KH/ĐUTCTS ngày 17 tháng 01 năm 2020 Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính sách trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (21-02-2020)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác