Công văn số 113-CV/ĐUTCTS V/v Kiểm điểm, đánh giá xếp loại, tổng kết công tác đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (11-12-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác