Kế hoạch số: 32-KH/ĐUTCTS ngày 22 tháng 03 năm 2019 Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (29-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác