Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 22 tháng 05 năm 2019 về lãnh đạo Đại hội chi đoàn và Hội nghị giữa nhiệm kỳ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (29-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác