Công văn số: 792-CV/BCSĐ ngày 21 tháng 05 năm 2019 V/v Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (29-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác