Công văn số: 50-CV/ĐUTCTS ngày 28 tháng 05 năm 2019 V/v thực hiện một số nhiệm vụ công tác (29-05-2019)

 

Toàn văn công văn số 50-CV/ĐUTCTS

Chỉ thị, nghị quyết và văn bản mới:

1. Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Chuâ Phi  Tải tại đây

2. Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW ngày 13/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"   Tải tại đây

3. Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), kèm theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn.  Tải tại đây

4. Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.   Tải tại đây

5. Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nmă 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.   Tải tại đây

6. Văn bản số 78/TL-HNBNV ngày 21/3/2018 của Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai, năm 2018 - 2019   Tải tại đây

7. Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 22/5/2019 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lãnh đạo Đại hội ch i đoàn và Hội nghị giữa nhiệm kỳ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh ninê Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    Tải tại đây

Ý kiến bạn đọc

Tin khác