Bạc Liêu: Toàn dân chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản (08-05-2023)

Tháng 4/2023, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành “Kế hoạch thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023” để triển khai hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định pháp luật trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Bạc Liêu: Toàn dân chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn Danh mục loài thủy sản ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại môi trường; các loài thủy sản khuyến khích thả phóng sinh vào các dịp cao điểm như ngày ông Công, ông Táo, Rằm tháng Giêng, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan. Bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản (nhất là các loài thủy sản quý, hiếm, bản địa có nguy cơ tuyệt chủng) nhằm duy trì, phát triển bền vững kinh tế thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản và đa dạng sinh học.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và người dân trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản, các cơ quan, tổ chức mặt trận, đoàn thể, chính trị xã hội cùng tham gia vào công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật

Cụ thể, tiến hành in sổ tay tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (tập trung vào các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản 2017) và các quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý hiểm; quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản; danh mục một số loài thủy sản ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại; danh mục các loài thủy sản được khuyến khích thả bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản phù hợp với các thủy vực trên địa bàn tỉnh…

Thả giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Vận động và huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Tăng ni, Phật tử và cộng đồng dân cư tích cực tham gia hoạt động thả giống, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuyên truyền ý nghĩa Ngày truyền thống ngành Thủy sản, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới... ; ý nghĩa, tầm quan trọng, nét đẹp văn hóa của hoạt động thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Cấp phát tài liệu tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; danh mục các loài ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại không được phép thả ra môi trường tự nhiên. Đồng thời, tiến hành thả giống thủy sản có giá trị kinh tế về môi trường tự nhiên phù hợp với từng thủy vực (biển, nội đồng) nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác