Đồng Tháp: Tăng cường tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023 (01-03-2023)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về việc thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023.
Đồng Tháp: Tăng cường tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023
Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản một cách có hiệu quả, thiết thực trên tinh thần tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 895/QCPH-TCTS-SNNPTNT ngày 10/6/2022 giữa Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp: Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích và ý nghĩa của ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với mọi tầng lớp nhân dân, không thả vào thủy vực các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường; vận động người dân không khai thác, đánh bắt các loài thủy sản ngay sau thời điểm thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương tổ chức hưởng ứng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản một cách có hiệu quả, thiết thực, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản vào thời điểm thích hợp, bổ sung các loài thủy sản bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Giáo hội Phật giáo đóng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử và người dân triển khai các hướng dẫn về thả cá tái tạo và thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngành nông nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý tình hình sử dụng ngư cụ cấm, sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, khai thác thủy sản vào mùa sinh sản,… và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác