Việt Nam – Trung Quốc: phối hợp tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ năm 2022 (04-05-2022)

Dự kiến trong tháng 5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nông thôn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ phối hợp tổ chức hoạt động Liên hợp thả giống tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ Việt-Trung năm 2022.
Việt Nam – Trung Quốc: phối hợp tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ năm 2022

Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ trì tổ chức buổi lễ là Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam). Đơn vị tổ chức về phía Việt Nam có: Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến mời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Ngoài ra, thành phần tham dự dự kiến gồm Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Hải sản; Bộ Ngoại giao (Ủy ban biên giới quốc gia); Tổng cục Thủy sản (Văn phòng Tổng cục, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Kiểm ngư); Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện/thị, học sinh, tăng ni, phật tử, tổ cộng đồng, ngư dân nơi diễn ra buổi lễ.

Đối với việc thả cá giống, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị phà, có thiết kế máng thả với hệ thống nước chảy liên tục, trên phà có hệ thống thùng chứa giống thủy sản. Khu vực thả là bãi cát ven biển. Toàn bộ số tôm giống được chứa trong túi nilong, có bơm oxy. Ngoài tôm, sẽ thả cả các loài cá như song, vược… Con giống tập kết tại địa điểm thả, giữ trong bể tròn có sục khí (đối với cá); thả trực tiếp tại bãi biển và dùng xuồng di chuyển ra ngoài đối với tôm.

Tổ chức thực hiện

Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì xây dựng phương án kỹ thuật thả giống tái tạo (điểm thả, loài thả, số lượng giống thả, tàu/thuyền thả, máng thả…..) và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chủ trì chuẩn bị công tác hậu cần của buổi lễ: Back drop, sân khấu, băng rôn, hệ thống màn hình và thiết bị trình chiếu bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc, khẩu hiệu tuyên truyền… Phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tổng cục Thủy sản: (1) Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản làm đầu mối thông tin, tổng hợp, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ trình lãnh đạo Bộ. (2) Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Khai thác thủy sản thông tin, liên lạc với Phòng hợp tác quốc tế, Cục Quản lý Ngư chính ngư nghiệp, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc về các vấn đề có liên quan để tổ chức buổi lễ; Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu nghi thức tổ chức buổi lễ phù hợp với quan hệ hợp tác giữa hai Bộ; thư mời và đón tiếp đoàn đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong quá trình tham dự buổi lễ; phiên dịch các bài phát biểu, các biểu ngữ của buỗi lễ thả giống sang 02 thứ tiếng Việt-Trung. (3) Vụ Khai thác thủy sản phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và hợp tác quốc tế, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản thông tin, liên lạc phía Trung Quốc  về các vấn đề có liên quan để tổ chức buổi lễ. (4) Văn phòng Tổng cục Thủy sản phối hợp tham mưu tổ chức buổi lễ; mời các cơ quan báo, đài tham dự và tổ chức tuyên truyền tại buổi lễ. (5) Cục Kiểm ngư cử lực lượng kiểm ngư tham dự buổi lễ.

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản, Tổng cục Thủy sản tham mưu tổ chức buổi lễ phù hợp với nghi thức quan hệ hợp tác giữa hai Bộ; tổ chức mời và đón tiếp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tham dự buổi lễ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chủ trì tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản), Viện Nghiên cứu Hải sản và các đơn vị trong tỉnh có liên quan tổ chức buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ. Bố trí bảng tên, hướng dẫn sắp xếp đội hình đại biểu địa phương tham dự buổi lễ. Bố trí tàu, thuyền vận chuyển con giống phục vụ lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được di chuyển và neo đậu tại khu thả giống…

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác