Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các ngư dân (12-10-2021)

Sáng ngày 05/10, tại hồ Krông Búk hạ, Chi cục Thủy sản Đắk Lắk phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắc tổ chức thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các ngư dân
Hình 1: Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tham gia thả cá giống trên hồ Krông Búk hạ (huyện Krông Pắc)

Tổng số cá được thả tại hồ Krông Búk hạ là 6.000 con, gồm: cá trắm 1.000 con, cá chép 2.000 con, cá mè 1.000 con và cá trôi 2.000 con.

Theo lịch thả cá cụ thể: thả 12.000 con ở hồ Lắk và hồ Buôn Triết (huyện Lắk); 6.000 con ở hồ thủy điện Sêrêpốk 3 (huyện Buôn Đôn); 6.000 con ở hồ Krông Búk hạ (huyện Krông Pắc); 6.000 con ở hồ Ea Nhái (huyện Cư M’gar); 7.000 con ở sông Krông Ana và 4.000 con Lươn, Ếch tại đồng lúa Buôn Triết (huyện Krông Ana); 6.000 con ở hồ 24 (huyện Cư Kuin); 6.000 con ở hồ Ea Súp thượng (huyện Ea Súp); 3.000 con cá và 3.000 con ếch, lươn tại cánh đồng bầu Sen (huyện Krông Bông).

Năm 2021, ngoài việc thả các loại cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng năm, Chi cục Thủy sản còn bổ sung thêm các loại ếch, lươn trên một số cánh đồng nhằm đa dạng sinh học các loại thủy sản. Cùng với hoạt động thả cá, Chi cục Thủy sản còn kết hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng về thực hiện các quy định của Luật Thủy sản 2017 trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm giữ cân bằng hệ sinh thái, bảo đảm đa dạng sinh học trong môi trường nước. Qua đó, ổn định sản xuất và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư sống xung quanh tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh.

Hình 2: Người dân cùng tham gia thả cá giống

Hình 3: Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các ngư dân

Khánh Toàn – Chi cục Thủy sản Đắk Lắk

Ý kiến bạn đọc

Tin khác