Xây dựng Đề án thí điểm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình (03-10-2018)

Tiếp theo lễ thả cá phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản, ngày 28 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo Xây dựng Đề án thí điểm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình.
Xây dựng Đề án thí điểm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình

Mục đích của hội thảo là nhằm trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các nội dung của Đề án của các Bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là 04 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ và Hà Nội) thuộc phạm vi của Đề án.

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Kế hoạch, các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản; đại diện các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và các thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy sản 8 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên;  lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, xã Thái Thịnh, xã Hiền Lương và Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Bình

Trong thời gian diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung của Báo cáo xây dựng Đề án và đóng góp nhiều ý kiến, trao đổi để giúp Tổng cục Thủy sản và 04 tỉnh hoàn thiện tốt hơn các nội dung trong Đề án và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Đề án sau khi được phê duyệt.

Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

Tin khác