Kết quả của Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng giai đoạn 2018-2020” (13-01-2023)

Thực hiện Quyết định số 1504/QĐ-BNN-KH ngày 02/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng giai đoạn 2018-2020” vào danh mục các dự án điều tra cơ bản mở mới năm 2018, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức triển khai Dự án với mục tiêu chung là cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, sử dụng nguồn lợi thủy sản bền vững (lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, ban hành Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, hướng dẫn quy trình điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản...) và xác định được trữ lượng, sản lượng khai thác, đánh giá sự biến động của nguồn lợi thủy sản, chất lượng môi trường sống của loài thủy sản thuộc thủy vực nội đồng.
Kết quả của Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng giai đoạn 2018-2020”
Ảnh minh họa

Dự án đã tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản, hiện trạng kinh tế xã hội nghề cá nội đồng tại 09 thủy vực, bao gồm: hồ Hòa Bình, sông Hồng, sông Lam, sông Ba, sông Serepok, hồ Lăk, sông Đồng Nai, hồ chứa Phước Hòa, vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, kết quả của Dự án đã xác định những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, xác định danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu, có giá trị khoa học, kinh tế cần bảo vệ, phục hồi và phát triển tại các thủy vực được điều tra;

Thứ hai, xác định danh mục và khoanh vùng khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản liên quan đến các thủy vực lựa chọn điều tra;

Thứ ba, xác định sản lượng khai thác thủy sản, trữ lượng thủy sản, sản lượng cho phép khai thác tại các thủy vực lựa chọn điều tra;

Thứ tư, đánh giá biến động nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tại các thủy vực lựa chọn điều tra;

Thứ năm, xác định hiện trạng khai thác thủy sản nội đồng và các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng, ảnh hưởng của nguồn lợi đến đời sống của người dân.

Dữ liệu điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu điều tra đa dạng sinh học, nguồn lợi, hải dương học và nghề cá biển Việt Nam với tên miền: http://csdldieutra.tongcucthuysan.gov.vn:8081.

Tổng cục Thủy sản đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Hướng dẫn kỹ thuật điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của nguồn lợi thủy sản vùng nội địa” tại Quyết định số 4947/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/12/2022.

Kết quả điều tra của Dự án đã được giao nộp tới Trung tâm Tin học và Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng thông tin.

Lê Trần Nguyên Hùng

Ý kiến bạn đọc

Tin khác