Quy chế phối hợp trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản giữa Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp (25-07-2022)

Nhằm tăng cường quản lý, thúc đẩy sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản. Vừa qua, Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp đã ký Quy chế phối hợp trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Quy chế phối hợp trong công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản giữa Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp
Ảnh minh họa

Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp công tác giữa các bên trong hoạt động thả giống tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại sông Hậu, khu vực tiếp giáp 03 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Theo đó, các nội dung phối hợp gồm : (1) Tổ chức chung lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; (2) Tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả; (3) Tập huấn, tuyên truyền hội thảo; (4) Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Về tổ chức chung lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản: Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hằng năm tại các địa phương. Bố trí giống thủy sản thả tái tạo và kiểm soát số lượng, chất lượng con giống, thành phần loài đóng góp thả tái tạo. Thống nhất nội dung, hình ảnh, thông tin tuyên truyền tại buổi lễ.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp luân phiên phối hợp với Tổng cục Thủy sản chủ trì tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, cụ thể: năm 2022 và 2025 tổ chức tại An Giang; năm 2023 tổ chức tại Cần Thơ, năm 2024 tổ chức tại Đồng Tháp,..

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tổ chức buổi lễ, huy động các lực lượng tham gia tổ chức buổi lễ và huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản; bố trí nhân lực tiếp nhận con giống và tham gia buổi lễ; kiểm tra, giám sát thành phần loài, số lượng, chất lượng giống thủy sản thả tái tạo, quá trình vận chuyển và lưu giữ con giống trước khi thả và hướng dẫn thả tái tạo nguồn lợi thủy sản bảo đảm an toàn, đúng kỹ thuật,..

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức: Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí giống thủy sản phối hợp thả tái tạo từ nguồn kinh phí địa phương, huy động nguồn lực xã hội hóa để đóng góp con giống thả tái tạo nguồn lợi thủy sản. Chủ động bố trí phương tiện, nhân lực thả giống và bao bì, dụng cụ chứa con giống để vận chuyển đến khu vực thả tái tạo nguồn lợi thủy sản; đảm bảo các trang thiết bị an toàn giao thông đường thủy; chuẩn bị băng rôn tuyên truyền trên phương tiện vận chuyển. Chịu trách nhiệm kiểm soát về thành phần loài, số lượng, chất lượng con giống đóng góp thả tái tạo nguồn lợi thủy sản,..

Về tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả: Tổng cục Thủy sản hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình biện pháp quản lý nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân ngừng khai thác thủy sản trong phạm vi quy định trước 01 ngày và trong thời gian 05 ngày kể từ thời điểm thả giống.

Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tuần tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong thời gian hướng dẫn ngư dân ngừng khai thác thủy sản và định kỳ theo kế hoạch của từng địa phương. Áp dụng các mô hình, biện pháp quản lý nguồn lợi thủy sản phù hợp nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả giống tái tạo.

Về tổ chức đánh giá hiệu quả công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản: Tổng cục Thủy sản xây dựng phương án điều tra, mẫu phiếu điều tra thu thập thông tin trước và sau giai đoạn thả giống tái tạo nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hướng dẫn các địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, nhập dữ liệu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả giống.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần thơ, Đồng Tháp thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, nhập dữ liệu điều tra về hiện trạng nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực thả tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022 và năm 2025 theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, phối hợp với Tổng cục Thủy sản xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực thả giống chung giữa 03 tỉnh, thành phố,.. 

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác