Lễ hội tuyên truyền, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020 (17-11-2020)

Thực hiện Quyết định số: 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “Ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Trong 02 ngày 11, 12/11/2020, Chi cục Thủy sản Nghệ An phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, UBND thị xã Hoàng Mai  và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội tuyên truyền, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đập Thạch Tiền huyện Hưng Nguyên (tổ chức ngày 11/11) và hồ Vực Mấu thị xã Hoàng Mai (tổ chức ngày 12/11).
Lễ hội tuyên truyền, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020
Ảnh: Các đại biểu tham dự Lễ hội thả cá tại hồ Vực Mấu

Tham dự tại buổi lễ có đại diện lãnh đạo của Chi cục Thủy sản, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai; đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, trung tâm giống thủy sản và lãnh đạo của các xã, người dân, các tăng ni phật tử, … sống xung quanh hồ, đập thả cá.

Tham dự và phát biểu tại Lễ hội, ông Trần Như Long phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện, nghề cấm để khai thác thủy sản và bổ sung vào quần thể các loài thủy sản bản địa tại các thủy vực tự nhiên, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản cho hôm nay và mai sau.

Tổng số lượng cá thả tái tạo nguồn lợi tại Đập Thạch Tiền, xã Hưng Yên Nam huyện Hưng Nguyên và Hồ Vực Mấu xã Quỳnh Trang thị xã Hoàng Mai đợt này là 3.450 kg cá giống các loại.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Lễ hội thả cá tại đập Thạch Tiền

 

Ông Trần Như Long – Phó Chi cục trưởng phát biểu tại Lễ hội

 

Đại đức Thích Tâm Hiếu làm lễ chú nguyện

 

Các đại biểu, người dân tham gia thả cá ra Hồ, đập tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tuấn Anh – Chi cục Thủy sản Nghệ An

Ý kiến bạn đọc

Tin khác