Tổng cục Thủy sản hướng dẫn thả giống tái tạo và phóng sinh các loài thủy sản (26-08-2020)

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Tổng cục Thủy sản đã gửi Công văn số 1500/TCTS-BTPTNL tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo việc thả giống tái tạo và phóng sinh các loài thủy sản nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản Việt Nam.
Tổng cục Thủy sản hướng dẫn thả giống tái tạo và phóng sinh các loài thủy sản
Ảnh minh họa

Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 (tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012); trong đó xác định công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình, các địa phương trong cả nước đã tổ chức thả được gần 400 triệu con giống các loại vào thủy vực tự nhiên góp phần không nhỏ phục hồi nguồn lợi các loài thủy sản. Tuy nhiên, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng còn tồn tại một số vấn đề như: số lượng giống thả không nhiều nên khả năng phục hồi quần đàn chưa cao; công tác bảo vệ khu vực thả và loài thủy sản sau khi thả chưa hiệu quả; một số loài thủy sản thả chưa phù hợp với môi trường; việc đánh giá hiệu quả của hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản chưa được thực hiện.

Nhằm hạn chế những vấn đề nêu trên và hướng dẫn các địa phương trên cả nước thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản được thống nhất, đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, kết hợp triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã xây dựng 02 tài liệu hướng dẫn: (1) Tài liệu hướng dẫn quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; (2) Sổ tay hướng dẫn hoạt động phóng sinh các giống loài thủy sản (Tài liệu này đã được Tổng cục Thủy sản chuyển tới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phổ biến trong Giáo hội).

Trên cơ sở nội dung 02 tài liệu này, Tổng cục Thủy sản đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến tới các đối tượng có liên quan.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác