Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Kẻ Gỗ - Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh (11-10-2018)

Thực hiện Kế hoạch bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 10/10/2018, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thả hơn 1 tấn cá các loại: Mè, trôi, trắm chép, điêu hồng,…  xuống hồ Kẻ Gỗ nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Kẻ Gỗ - Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Đây là hoạt động thường xuyên của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông. Thông qua hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và các thế hệ mai sau, ngăn chặn các hành vi khai thác thuỷ sản bằng phương tiện hủy diệt; chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần phát triển bền vững nghề cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Hương - Chi cục Thủy sản  Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc

Tin khác