Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản16-10-2018

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích nuôi trồng thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6.876,8 ha (trong đó nuôi nước ngọt là 1.999,4 ha và nuôi nước mặn, lợ là 4.877,4 ha). Sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng ước đạt 13.448 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 76,4% kế hoạch năm.

Quảng Nam: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước và dịch bệnh trên tôm nuôi và cá nuôi lồng02-10-2018

Trong tháng 9/2018, Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã tiến hành thu mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường nước và mầm bệnh tôm nuôi và cá nuôi lồng trên địa bàn tỉnh: Thu 04 mẫu nước sông, 02 mẫu nước biển, 07 mẫu nước ao nuôi tôm và 07 mẫu tôm nuôi; tiến hành thu 06 mẫu nước và 06 mẫu cá nuôi lồng.

Trà Vinh: Chủ động phòng chống dịch bệnh tôm nuôi nước mặn lợ 201824-09-2018

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh, đến hết ngày 15/8/2018, toàn tỉnh đã thả nuôi 5,28 tỷ con tôm giống, tổng diện tích thả nuôi tôm mặn lợ trên toàn tỉnh Trà Vinh đạt 30.611 ha, tăng 4,9% so với cùng kỳ 2017. Sản lượng thu hoạch tôm nuôi mặn lợ ước đạt 36.010 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thu hoạch tôm sú đạt 7.935 tấn, tăng 3,2%; sản lượng thu hoạch tôm thẻ chân trắng đạt 28.075 tấn, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

1