Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
03/CT-TTg 27/01/2023 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 Phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1363/QĐ-TTg 08/11/2022 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 Phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải  sản  bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
985/QĐ-TTg 16/08/2022 Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
975/QĐ-TTg 11/08/2022 Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông  sản " do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
923/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
925/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
919/QĐ-TTg 01/08/2022 Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
911/QĐ-TTg 29/07/2022 Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
896/QĐ-TTg 26/07/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
854/QĐ-TTg 19/07/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
804/QĐ-TTg 08/07/2022 Công bố danh mục cảng biển Việt Nam Còn hiệu lực
801/QĐ-TTg 07/07/2022 Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
523/QĐ-TTg 27/04/2022 Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
492/QĐ-TTg 19/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/12