Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1086/QĐ-TTg 18/09/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1058/QĐ-TTg 14/09/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1059/QĐ-TTg 14/09/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
995/QĐ-TTg 25/08/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
974/QĐ-TTg 19/08/2023 Thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
686/QĐ-TTg 13/06/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
643/QĐ-TTg 05/06/2023 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về  thủy sản  do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
377/QĐ-TTg 12/04/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
208/QĐ-TTg 10/03/2023 Phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
153/QĐ-TTg 27/02/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
148/QĐ-TTg 24/02/2023 Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng  sản  phẩm Chương trình mỗi xã một  sản  phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
03/2023/QĐ-TTg 15/02/2023 Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
81/QĐ-TTg 13/02/2023 Ban hành "Kế hoạch hành động chống khai thác hải  sản  bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
80/QĐ-TTg 11/02/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
03/CT-TTg 27/01/2023 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 Phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1363/QĐ-TTg 08/11/2022 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 Phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải  sản  bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/13