Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
11/2016/UBTVQH13 08/03/2016 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Còn hiệu lực
01/2012/UBTVQH13 22/03/2012 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Còn hiệu lực
05/2008/UBTVQH12 27/08/2008 Thủ tục bắt giữ tàu biển Còn hiệu lực
09/09/1996 Lực lượng Dự bị động viên Còn hiệu lực
Trang 1/1