Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
85/2019/QH14 11/11/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành Còn hiệu lực
144/2016/QH13 29/06/2016 Lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi... Còn hiệu lực
110/2015/QH13 27/11/2015 Thi hành luật Tố tụng hình sự 2015 Còn hiệu lực
109/2015/QH13 27/11/2015 Thi hành Bộ Luật hình sự 2015 Còn hiệu lực
104/2015/QH13 25/11/2015 Thi hành Luật tố tụng hành chính 2015 Còn hiệu lực
103/2015/QH13 25/11/2015 Thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Còn hiệu lực
64/2013/QH13 28/11/2013 Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Còn hiệu lực
26/2012/QH13 21/06/2012 Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công chi nông nghiệp, nông dân, nông thôn Còn hiệu lực
Trang 1/1