Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
45/2019/QH14 20/11/2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 Còn hiệu lực
18/2017/QH14 21/11/2017 Luật Thủy sản 2017 Còn hiệu lực
12/2017/QH14 20/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực
03/2016/QH14 22/11/2016 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Còn hiệu lực
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin 2016 Còn hiệu lực
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Còn hiệu lực
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 Còn hiệu lực
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí 2016 Còn hiệu lực
101/2015/QH13 27/11/2015 Luật Tố tụng hình sự 2015 Còn hiệu lực
100/2015/QH13 27/11/2015 Luật hình sự 2015 Còn hiệu lực
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí 2015 Còn hiệu lực
95/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 Còn hiệu lực
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật tố tụng hành chính 2015 Còn hiệu lực
92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Còn hiệu lực
89/2015/QH13 23/11/2015 Luật Thống kê Còn hiệu lực
88/2015/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán 2015 Còn hiệu lực
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng 2015 Còn hiệu lực
85/2015/QH13 25/06/2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 Còn hiệu lực
82/2015/QH13 25/06/2015 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Còn hiệu lực
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 Còn hiệu lực
Trang 1/3