Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
154/NQ-CP 23/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
152/NQ-CP 15/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
102/NQ-CP 09/08/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương Còn hiệu lực
78/NQ-CP 18/06/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Còn hiệu lực
77/NQ-CP 08/06/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 Còn hiệu lực
63/NQ-CP 03/05/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 Còn hiệu lực
50/NQ-CP 08/04/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 Còn hiệu lực
12/NQ-CP 30/01/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022 Còn hiệu lực
11/NQ-CP 30/01/2022 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
03/NQ-CP 10/01/2022 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021 Còn hiệu lực
155/NQ-CP 08/12/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 Còn hiệu lực
107/NQ-CP 11/09/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 Còn hiệu lực
105/NQ-CP 09/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
30/NQ-CP 10/03/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021 Còn hiệu lực
19/NQ-CP 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021 Còn hiệu lực
124/NQ-CP 03/09/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
118/NQ-CP 10/08/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 Còn hiệu lực
70/NQ-CP 14/05/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 Còn hiệu lực
58/NQ-CP 27/04/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
41/NQ-CP 09/04/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 Còn hiệu lực
Trang 1/5