Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi Còn hiệu lực
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Còn hiệu lực
02/NQ-CP 05/01/2024 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
217/NQ-CP 15/12/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023 Còn hiệu lực
90/2023/NĐ-CP 13/12/2023 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Còn hiệu lực
82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí Còn hiệu lực
78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 Sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước Còn hiệu lực
185/NQ-CP 07/11/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 Còn hiệu lực
77/2023/NĐ-CP 02/11/2023 Quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Còn hiệu lực
74/2023/NĐ-CP 11/10/2023 Sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải Còn hiệu lực
164/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Còn hiệu lực
144/NQ-CP 10/09/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 Còn hiệu lực
58/2023/NĐ-CP 12/08/2023 Sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch Còn hiệu lực
124/NQ-CP 07/08/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 Còn hiệu lực
106/NQ-CP 18/07/2023 Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
105/NQ-CP 15/07/2023 Các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn ch sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
97/NQ-CP 08/07/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Còn hiệu lực
93/NQ-CP 05/07/2023 Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
74/NQ-CP 07/05/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 Còn hiệu lực
58/NQ-CP 21/04/2023 Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/15