Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
70/NQ-CP 14/05/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 Còn hiệu lực
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Còn hiệu lực
58/NQ-CP 27/04/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
41/NQ-CP 09/04/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 Còn hiệu lực
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Còn hiệu lực
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023 Còn hiệu lực
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Còn hiệu lực
30/NQ-CP 12/03/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
28/NQ-CP 10/03/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020 Còn hiệu lực
26/NQ-CP 05/03/2020 Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
11/NQ-CP 14/02/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020 Còn hiệu lực
12/2020/NĐ-CP 20/01/2020 Ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thủy sản Còn hiệu lực
07/2020/NĐ-CP 05/01/2020 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 Còn hiệu lực
96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Quy định về khung giá đất Còn hiệu lực
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Hớng dẫn Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Còn hiệu lực
117/NQ-CP 09/12/2019 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019 Còn hiệu lực
108/NQ-CP 26/11/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Còn hiệu lực
85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Còn hiệu lực
99/NQ-CP 13/11/2019 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019 Còn hiệu lực
Trang 1/11