Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 Sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước Còn hiệu lực
185/NQ-CP 07/11/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 Còn hiệu lực
77/2023/NĐ-CP 02/11/2023 Quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Còn hiệu lực
74/2023/NĐ-CP 11/10/2023 Sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải Còn hiệu lực
164/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Còn hiệu lực
144/NQ-CP 10/09/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 Còn hiệu lực
58/2023/NĐ-CP 12/08/2023 Sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch Còn hiệu lực
124/NQ-CP 07/08/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 Còn hiệu lực
106/NQ-CP 18/07/2023 Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
105/NQ-CP 15/07/2023 Các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn ch sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
97/NQ-CP 08/07/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Còn hiệu lực
93/NQ-CP 05/07/2023 Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
74/NQ-CP 07/05/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 Còn hiệu lực
58/NQ-CP 21/04/2023 Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
12/2023/NĐ-CP 14/04/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Còn hiệu lực
50/NQ-CP 08/04/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023 Còn hiệu lực
31/NQ-CP 07/03/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023 Còn hiệu lực
26/NQ-CP 27/02/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
14/NQ-CP 08/02/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
10/NQ-CP 03/02/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương Còn hiệu lực
Trang 1/15