Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
05/NQ-CP 09/01/2023 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2022 Còn hiệu lực
110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Còn hiệu lực
168/NQ-CP 29/12/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
154/NQ-CP 23/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
152/NQ-CP 15/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
102/NQ-CP 09/08/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương Còn hiệu lực
46/2022/NĐ-CP 13/07/2022 Sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi Còn hiệu lực
78/NQ-CP 18/06/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Còn hiệu lực
77/NQ-CP 08/06/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 Còn hiệu lực
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 Còn hiệu lực
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022 Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Còn hiệu lực
30/2022/NĐ-CP 19/05/2022 Quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia Còn hiệu lực
63/NQ-CP 03/05/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 Còn hiệu lực
50/NQ-CP 08/04/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 Còn hiệu lực
12/NQ-CP 30/01/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022 Còn hiệu lực
11/NQ-CP 30/01/2022 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
09/2022/NĐ-CP 12/01/2022 Sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,... Còn hiệu lực
03/NQ-CP 10/01/2022 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021 Còn hiệu lực
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường Còn hiệu lực
03/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều Còn hiệu lực
Trang 1/14