Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
74/NQ-CP 07/05/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 Còn hiệu lực
58/NQ-CP 21/04/2023 Chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
12/2023/NĐ-CP 14/04/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Còn hiệu lực
50/NQ-CP 08/04/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023 Còn hiệu lực
31/NQ-CP 07/03/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023 Còn hiệu lực
26/NQ-CP 27/02/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
14/NQ-CP 08/02/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
10/NQ-CP 03/02/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương Còn hiệu lực
05/NQ-CP 09/01/2023 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2022 Còn hiệu lực
110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Còn hiệu lực
168/NQ-CP 29/12/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
154/NQ-CP 23/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
152/NQ-CP 15/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
102/NQ-CP 09/08/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương Còn hiệu lực
46/2022/NĐ-CP 13/07/2022 Sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi Còn hiệu lực
78/NQ-CP 18/06/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Còn hiệu lực
77/NQ-CP 08/06/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 Còn hiệu lực
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 Còn hiệu lực
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022 Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Còn hiệu lực
30/2022/NĐ-CP 19/05/2022 Quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia Còn hiệu lực
Trang 1/14