Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
12/2021/TT-BYT 06/09/2021 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Còn hiệu lực
05/2021/TT-BKHĐT 17/08/2021 Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Còn hiệu lực
68/2021/TT-BTC 06/08/2021 Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
11/2021/TT-BTNMT 06/08/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Còn hiệu lực
09/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 Quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
40/2021/TT-BTC 01/06/2021 Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
33/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
08/2021/TT-BGTVT 19/04/2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
01/2021/TT-BTNMT 12/04/2021 Quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
103/2020/TT-BTC 26/11/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công Còn hiệu lực
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Hướng dẫn Bộ Luật Lao động về lao động chưa thành niên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Còn hiệu lực
10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Hướng dẫn Bộ Luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Còn hiệu lực
89/2020/TT-BTC 11/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Còn hiệu lực
90/2020/TT-BTC 11/11/2020 Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan Còn hiệu lực
09/2020/TT-BTNMT 17/09/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
04/2020/TT-BTNMT 03/06/2020 Quy định về kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
08/2020/TT-BCT 08/04/2020 Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba do Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/6