Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
4527/CT-BNN-KH 14/06/2018 Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020, và xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019 Còn hiệu lực
5764/CT-BNN-KH 14/07/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
3727/CT-BNN-TCTS 05/05/2017 Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển Còn hiệu lực
10589/CT-BNN-VP 20/12/2016 Tổ chức Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Còn hiệu lực
10400/CT-BNN-QLCL 09/12/2016 Tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
2578/QĐ-BNN-TY 27/06/2016 Xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phòng chống dịch bệnh thủy sản Còn hiệu lực
4361/CT-BNN-TY 30/05/2016 Tăng cường công tác thú y thủy sản Còn hiệu lực
2956/CT-BNN-QLCL 13/04/2016 Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Còn hiệu lực
1865/CT-BNN-TY 04/03/2015 Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
9270/CT-BNN-TY 17/11/2014 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN Còn hiệu lực
805/CT-BNN-TCTS 06/03/2014 Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản Còn hiệu lực
167/CT-BNN-TTr 20/01/2014 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
424/CT-BNN-TCTS 24/02/2012 Tăng cường công tác quản lý tàu cá, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
3713/CT-BNN-QLCL 15/12/2011 Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ dip Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 Còn hiệu lực
3101/CT-BNN-VP 27/10/2011 Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông Còn hiệu lực
1159/CT-BNN-QLCL 27/04/2011 Triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản Còn hiệu lực
809/CT-BNN-KHCN 28/03/2011 Lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015 Còn hiệu lực
3632/CT-BNN-TCTS 05/11/2010 Tăng cường kiểm soát hoạt chất trifluralin sử dụng trong nuôi trồng thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
2038/CT-BNN-QLCL 13/07/2009 Tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Còn hiệu lực
Trang 1/2