Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
11/2023/TT-BNNPTNT 15/11/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và... Còn hiệu lực
4597/QĐ-BNN-KTHT 02/11/2023 Phê duyệt Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ Còn hiệu lực
08/2023/TT-BNNPTNT 02/10/2023 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
06/2023/TT-BNNPTNT 12/09/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
3216/QĐ-BNN-TL 07/08/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực  thủy  lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
2888/QĐ-BNN-TS 19/07/2023 Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải  sản  ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái Còn hiệu lực
2815/QĐ-BNN-PC 12/07/2023 Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Còn hiệu lực
2466/QĐ-BNN-VP 20/06/2023 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp,  Thủy  lợi,  Thủy sản , Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm  sản  và  Thuỷ sản  thuộc phạm vi Còn hiệu lực
2202/QĐ-BNN-VP 06/06/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
02/2023/TT-BNNPTNT 02/06/2023 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông... Còn hiệu lực
01/2023/TT-BNNPTNT 25/05/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương Còn hiệu lực
2027/QĐ-BNN-CĐS 23/05/2023 Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
1343/QĐ-BNN-VP 04/04/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
1058/QĐ-BNN-TCTS 23/03/2023 Công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2023 Còn hiệu lực
835/QĐ-BNN-KH 13/03/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
697/QĐ-BNN-PC 27/02/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 Còn hiệu lực
554/QĐ-BNN-TY 13/02/2023 Công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
460/QĐ-BNN-TCTS 07/02/2023 Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Còn hiệu lực
470/QĐ-BNN-TT 07/02/2023 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
373/QĐ-BNN-BVTV 19/01/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
Trang 1/29