Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
377/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
1289/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
78/NQ-CP 18/06/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Còn hiệu lực
2181/QĐ-BNN-TCTS 17/06/2022 Phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn Còn hiệu lực
19/2022/QĐ-UBND 16/06/2022 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Còn hiệu lực
25/2022/QĐ-UBND 13/06/2022 Sửa đổi Quyết định 36/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
77/NQ-CP 08/06/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 Còn hiệu lực
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 Còn hiệu lực
1894/QĐ-BNN-PC 26/05/2022 Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 Còn hiệu lực
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022 Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Còn hiệu lực
03/2022/TT-NHNN 20/05/2022 Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Còn hiệu lực
30/2022/NĐ-CP 19/05/2022 Quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia Còn hiệu lực
1371/QĐ-UBND 16/05/2022 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
1011/QĐ-UBND 16/05/2022 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
24/2022/QĐ-UBND 11/05/2022 Hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
1165/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
1164/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1625/QĐ-BNN-TT 09/05/2022 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/100