Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
02/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quy định về nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
5009/QÐ-BNN-QLCL 21/12/2018 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý chủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Còn hiệu lực
149/NQ-CP 13/12/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
50/2018/QĐ-TTg 13/12/2018 Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
43/2018/QĐ-UBND 10/12/2018 Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Còn hiệu lực
143/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết  sản  xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Còn hiệu lực
04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018 Hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Còn hiệu lực
2961/QĐ-UBND 23/11/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
2377/QĐ-UBND 19/11/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
43/2018/TT-BCT 15/11/2018 Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương Còn hiệu lực
24/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản Còn hiệu lực
19/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Còn hiệu lực
22/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản Còn hiệu lực
144/NQ-CP 14/11/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
143/NQ-CP 14/11/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ngãi Còn hiệu lực
2342/QĐ-UBND 14/11/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
140/NQ-CP 09/11/2018 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018 Còn hiệu lực
154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành Còn hiệu lực
2907/QĐ-UBND 09/11/2018 Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018 Còn hiệu lực
2009/QĐ-UBND 06/11/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
Trang 1/64