Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
21/2019/TT-BCT 08/11/2019 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Còn hiệu lực
16/2019/TT-BNNPTNT 01/11/2019 Hướng dẫn Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT, 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
45/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An Còn hiệu lực
38/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
5820/QĐ-UBND 18/10/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
28/2019/QĐ-UBND 14/10/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Còn hiệu lực
3919/QĐ-BNN-TCTS 11/10/2019 Chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh Còn hiệu lực
89/NQ-CP 11/10/2019 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019 Còn hiệu lực
1320/QĐ-TTg 08/10/2019 Phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
3852/QĐ-BNN-TCTS 08/10/2019 Đưa ra khỏi danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác Còn hiệu lực
354/QĐ-UBND 08/10/2019 Phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
83/NQ-CP 07/10/2019 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
84/NQ-CP 07/10/2019 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
85/NQ-CP 07/10/2019 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
86/NQ-CP 07/10/2019 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
87/NQ-CP 07/10/2019 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
17/2019/QĐ-UBND 07/10/2019 Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
55/2019/QĐ-UBND 03/10/2019 Bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khai thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
31/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm... Còn hiệu lực
Trang 1/70