Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1489/QĐ-TTg 24/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
11/2023/TT-BNNPTNT 15/11/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và... Còn hiệu lực
1490/QĐ-BGTVT 15/11/2023 Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
1339/QĐ-TTg 13/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
3698/QĐ-UBND 13/11/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An Còn hiệu lực
31/2023/QĐ-UBND 13/11/2023 Quy định quản lý nhà nước về chất lượng  sản  phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
97/NQ-HĐND 13/11/2023 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý do tỉnh Sóc Trăng ban hành Còn hiệu lực
1319/QĐ-TTg 10/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
2701/QĐ-UBND 10/11/2023 Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy hoạt động thương mại năm 2023, Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
1820/QĐ-UBND 09/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên Còn hiệu lực
3725/QĐ-UBND 09/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 Sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước Còn hiệu lực
185/NQ-CP 07/11/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 Còn hiệu lực
30/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An Còn hiệu lực
14/2023/NQ-HĐND 06/11/2023 Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Còn hiệu lực
1131/QĐ-UBND-HC 06/11/2023 Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
1288/QĐ-TTg 03/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
2373/QĐ-UBND 03/11/2023 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
Trang 1/119