Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
766/QĐ-UBND 08/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
508/QĐ-BGTVT 02/04/2021 Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
04/2021/QĐ-UBND 02/04/2021 Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
1404/QĐ-BNN-TCTS 02/04/2021 Công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2021 Còn hiệu lực
857/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
854/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
856/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
858/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
853/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Còn hiệu lực
1299/QĐ-BNN-KHCN 29/03/2021 Công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
08/2021/QĐ-UBND 27/03/2021 Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
1280/QĐ-BNN-TCTS 26/03/2021 Phê duyệt kinh phí triển khai Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
26/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế Còn hiệu lực
429/QĐ-TTg 24/03/2021 Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1151/QĐ-BNN-TCTS 19/03/2021 Phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sảngiai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Còn hiệu lực
07/2021/QĐ-UBND 19/03/2021 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Còn hiệu lực
01/2021/TT-BNNPTNT 18/03/2021 Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
11/2021/QĐ-TTg 17/03/2021 Kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/85