Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
54/2018/QĐ-UBND 18/09/2018 Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
123/2018/NÐ-CP 17/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Còn hiệu lực
09/2018/TT-BNNPTNT 13/09/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Còn hiệu lực
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Còn hiệu lực
119/NQ-CP 09/09/2018 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018 Còn hiệu lực
117/NQ-CP 06/09/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Còn hiệu lực
25/CT-TTg 31/08/2018 Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
113/NQ-CP 30/08/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nông nghiệp hữu cơ Còn hiệu lực
3431/QĐ-BNN-TY 28/08/2018 Xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
1051/QĐ-TTg 21/08/2018 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
1047/QĐ-TTg 17/08/2018 Phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước Còn hiệu lực
2214/QĐ-UBND 17/08/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
108/NQ-CP 16/08/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
2903/QĐ-BCT 16/08/2018 "Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
106/NQ-CP 14/08/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
17/CT-UBND 14/08/2018 Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép do tỉnh Phú Yên ban hành Còn hiệu lực
104/NQ-CP 08/08/2018 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018 Còn hiệu lực
19/2018/QĐ-UBND 07/08/2018 Quy định về nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020 Còn hiệu lực
Trang 1/61