Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
DỰ THẢO TCVN: MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: NƯỚC NGỌT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG DỰ THẢO TCVN: MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: NƯỚC NGỌT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG 31/08/2022 30/11/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật Dự thảo: Ếch - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật Dự thảo: Giống hải sâm cát - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật Dự thảo: Giống sá sùng - Yêu cầu kỹ thuật 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo: Giống cá biển Dự thảo: Giống cá biển 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác 09/08/2022 09/10/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản 01/08/2022 30/09/2022 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
09/08/2022 09/09/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật 29/07/2022 29/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Câu tay cá ngừ đại dương 20/07/2022 15/08/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 16/05/2022 15/07/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia "Thức ăn hỗn hợp cho cá chim vây vàng - Yêu Cầu chất lượng" 01/04/2022 29/06/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Hồ sơ “Quy hoạch bảo vệ và khai thác NLTS thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" 28/12/2021 28/02/2022 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản, giai đoạn 2021-2030 19/10/2021 18/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2030 15/10/2021 14/12/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 29/09/2021 29/11/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP  ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 21/07/2021 02/08/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản 11/06/2021 06/07/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 24/03/2021 24/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản 11/03/2021 10/05/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giống cá nước ngọt (Cá Chiên, cá Chạch sông, cá Anh vũ) - Yêu cầu chất lượng 03/11/2020 03/01/2021 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 4 TCVN: Nước nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu chất lượng - Phần I - Nuôi thâm canh tôm nước lợ 27/10/2020 27/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Xây dựng TCQG: “Giống cá nước ngọt cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn – Yêu cầu kỹ thuật” 21/10/2020 21/12/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/8