Tiền Giang: Kết quả 2020 và Phương hướng chống khai thác IUU - năm 2021 (15-01-2021)

Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, tỉnh Tiền Giang đã cơ bản khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU. Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp và đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, UBND tỉnh luôn xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, nên luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành.
Tiền Giang: Kết quả 2020 và Phương hướng chống khai thác IUU - năm 2021

Cụ thể là trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Cục Kiểm ngư, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực III, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương trọng điểm nghề cá  tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến quản lý hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT còn tích cực triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang về chống khai thác IUU. Đặc biệt, ngày 04/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 4011/SNN&PTNT-TS về khắc phục các tồn tại trong công tác chống khai thác IUU, chỉ đạo các đơn vị trong ngành khẩn trương khắc phục các tồn tại theo ý kiến kết luận của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Về công tác tuyên truyền chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020 các địa phương đã thực hiện 72 cuộc tuyên truyền với 2.126 người tham dự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện 42 cuộc/2.838 lượt người tham dự; hướng dẫn về PCTT và TKCN, không vi phạm vùng biển nước ngoài cho 2.509 lượt phương tiện/19.706 ngư dân; các Đồn, Trạm Biên phòng đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền 14.512 lượt phương tiện/74.669 lượt người; Công an tỉnh thực hiện 38 cuộc/2.340 người tham dự; Sở Nông nghiệp và PTNT đã cấp phát 2.800 tài liệu tuyên truyền các loại.

Hiện toàn tỉnh đã có 884/1.073 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 82,39%). Số tàu chưa lắp là các tàu khai thác kém hiệu quả, tạm ngưng hoạt động, hoặc đang hoạt động trên biển chưa về bờ, tàu bán ngoài tỉnh chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Để triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, khắc phục các nhược điểm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát hành Công văn gửi các Công ty cung cấp thiết bị phối hợp quản lý chặt chẽ việc niêm phong, kẹp chì thiết bị trên tàu cá; yêu cầu UBND cấp huyện xử lý các tàu cá khai thác trên biển chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; đề nghị các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau phối hợp ngăn chặn, xử lý tàu cá Tiền Giang vi phạm khai thác IUU.

Đánh giá kết quả đạt được năm 2020

Đã cơ bản khắc phục các tồn tại, hạn chế theo ý kiến kết luận của Đoàn Kiểm tra Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cơ sở vật chất Cảng cá đã được đầu tư nâng cấp và đi vào hoạt động ổn định. Ủy ban nhân dân tỉnh luôn xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, nên luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành (nhất là từ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg). Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp (đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động) thì ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng ngày càng được nâng cao. Số lượng tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ giảm mạnh từ 12 tàu (năm 2017) xuống 03 tàu (năm  2018) và 01 tàu (năm 2019, 2020).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Trong năm 2020, thời tiết không thuận lợi, sản lượng khai thác biển giảm, việc các thuyền viên có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng không làm việc lâu dài, gắn kết mà liên tục thay đổi chủ tàu, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, gây ra tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề; Thuyền viên chưa qua đào tạo cấp chứng chỉ theo quy định làm giảm hiệu quả khai thác biển; Số lượng tàu ngưng sản xuất có xu hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Việc ghi chép Nhật ký khai thác, Nhật ký thu mua còn hạn chế, nội dung ghi còn nhiều sai sót mặc dù đã có hướng dẫn nhiều lần của thành viên Văn phòng đại diện hoặc Cảng cá. Việc chấp hành quy định tàu cập cảng phải báo trước 01 giờ, thông báo dự kiến sản lượng cập cảng, tuy đã được tuyên truyền nhiều lần nhưng vẫn chưa được chấp hành tốt. Vẫn có một số tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Phần mềm Vnfishbase của Tổng cục Thủy sản đã đưa vào vận hành, tuy nhiên có thời điểm không thể truy cập, do đó công tác kiểm tra thông tin tàu cá ngoài tỉnh gặp khó khăn trong quá trình xác nhận thủy sản khai thác.

Các giải pháp khắc phục

Tập trung thực hiện tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến IUU để gia tăng ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân; Riêng đối với các chủ tàu chưa lắp đặt thiết bị hành trình, các địa phương phải có biện pháp xử lý theo quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động của BQL Cảng cá, Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá trong việc giám sát sản lượng tàu cá cập cảng, kiểm tra, kiểm soát tốt các tàu cập cảng, rời cảng; Tuyên truyền, hướng dẫn các thuyền trưởng ghi chép nhật ký và thực hiện các quy định về chống khai thác IUU, thực hiện tốt công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 2082/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm soát; không để tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định được ra khơi. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chức năng có liên quan, tổ chức theo dõi, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, đầu tư cho chủ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (nếu có).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo nội dung Nghị định 42/2019/NĐ-CP (đồng thời với việc tăng cường công tác tuyên truyền) để gia tăng ý thức chấp hành, đặc biệt là các quy định có liên quan đến chống khai thác IUU. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; người đứng đầu chính quyền các cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không làm hết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chống khai thác IUU, để tái diễn tình trạng cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài đối với tàu cá địa phương.

Phương hướng thực hiện năm 2021

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang về chống khai thác IUU. Tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, phổ biến cho tất cả các chủ tàu, thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam (kể cả các vùng biển chồng lấn chưa phân định); tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản, cũng như ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong công tác thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các tỉnh trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác khai thác thủy sản nhằm gia tăng sự an toàn và hiệu quả đánh bắt, hỗ trợ khi có thiên tai, sự cố trên biển trong hoạt động khai thác xa bờ. Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các đối tượng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác