Tổng cục Thủy sản tiếp và làm việc với trường đại học RHODE ISLAND (06-11-2019)

Ngày 05/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với đại diện trường Đại học RHODE ISLAND – Hoa Kỳ về hợp tác phát triển bền vững trong lĩnh vực thủy sản. Đại diện trường Đại học RHODE ISLAND có Tiến sỹ David M.Dooley và ông Brook Williams Ross, Giám đốc quan hệ kinh doanh và giáo dục khu vực Châu Á.
Tổng cục Thủy sản tiếp và làm việc với trường đại học RHODE ISLAND

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cùng các lãnh các đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu đại học RHODE ISLAND – Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, Tiến sỹ David M. Dooley cho biết trường đại học ROHDE ISLAND có nhiều thế mạnh trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt chương trình khoa học kỹ thuật biển. Trong chuyến làm việc với Tổng cục Thủy sản lần này với mong muốn tìm hiểu, trao đổi và hợp tác với Tổng cục Thủy sản trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, chế biến thủy sản cũng như đào tạo, nghiên cứu chính sách phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ để đưa lĩnh vực thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Luật Thủy sản 2017 đã có hiệu lực, với mục tiêu hiện đại hóa và đưa ngành thủy sản phát triển có trách nhiệm phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, sau khi nghe bài trình bày tóm tắt của đại diện đại học ROHDE ISLAND, phía Tổng cục Thủy sản đã có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất. Cụ thể, Tổng cục Thủy sản đề nghị phía đại học ROHDE ISLAND hỗ trợ trong việc triển khai nghiên cứu về Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, các giải pháp để tăng cường bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại các địa phương, giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản khai thác thủy sản, các giải pháp nhằm áp dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, với mục tiêu và cách tiếp cận đồng quản lý trong thực hiện dự án, cần thu hút sự quan tâm, tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là các chủ thể trực tiếp sử dụng nguồn tài nguyên biển như ngư dân, chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh – du lịch có sử dụng nguồn tài nguyên biển, kêu gọi trách nhiệm của các bên có liên quan tham gia vào dự án nhằm mang lại hiệu quả triển khai cao nhất. Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cũng như đào tạo chuyên môn về quản lý khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Đại diện đại học ROHDE ISLAND, Tiến sỹ David M. Dooley cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy sản đưa ra chương trình hành động cụ thể nhằm hỗ trợ tối đa với những đề xuất trên của Tổng cục Thủy sản.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân đã giao Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản tiếp tục phối hợp với đại học ROHDE ISLAND nghiên cứu chương trình hành động và tham mưu nhằm đề xuất dự án và sớm triển khai khi dự án được phê duyệt.

Văn Thọ

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác