Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,2 tỷ USD trong tháng 1/2019 (28-02-2019)

Ngay từ đầu năm 2019, toàn ngành nông nghiệp đã tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2019; đã ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2019 tại Quyết định số 02/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cũng đã ban hành Chỉ thị số 361/CT-BNN-VP để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương tập trung sản xuất, chuẩn bị hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả thị trường.
Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,2 tỷ USD trong tháng 1/2019
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản lượng thuỷ sản tháng 1/2019 ước đạt 498 nghìn tấn, tăng 4,3% so với tháng 1/2018, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 265,8 nghìn tấn (tăng 5%), nuôi trồng ước đạt 232,2 nghìn tấn (tăng 3,6%).

Về hoạt động khai thác, sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng đạt 265,8 nghìn tấn, tăng 5% so với tháng 1/2018, trong đó: khai thác biển đạt 251 nghìn tấn, tăng 5,3%; khai thác nội địa đạt 14,8 nghìn tấn.

Về nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng nuôi trồng ước đạt 232,2 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất một số loài cụ thể như sau: đối với cá Tra, sản lượng nuôi tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tháng 1/2019 ước đạt 83,5 nghìn tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh đạt sản lượng lớn như An Giang sản lượng đạt 29 nghìn tấn, tăng 19%; Bến Tre đạt 15 nghìn tấn, tăng 25%.

Đối với tôm, sản lượng cả nước ước đạt 38,4 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm sú ước đạt 15,9 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng ước đạt 22,5 nghìn tấn. Riêng ĐBSCL, sản lượng tôm sú ước đạt 14,3 nghìn tấn, tăng 1,3%; tôm thẻ ước đạt 21,4 nghìn tấn, tăng 25,2%.

Tháng 1/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,2 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: Giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản chính ước đạt 1,55 tỷ USD, bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, giảm 3,9%, trong đó: cá tra ước đạt 165 triệu USD, giảm 4,4%; tôm các loại ước đạt 260 triệu USD, giảm 2,2%.

Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 01 ước đạt 2,57 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, các lĩnh vực sản xuất đạt kết quả cao so với cùng kỳ, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu năm 2019 đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên, trong tháng 1, hoạt động của ngành vẫn còn một số hạn chế. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản đạt 3,2 tỷ USD5 , mức cao thứ 2 trong vòng 10 năm trở lại đây; tuy nhiên, vẫn thấp hơn so cùng kỳ năm 2018.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác