Quyết định số: 946/QĐ-BNN-TCTS ngày 24 tháng 3 năm 2016 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (25-03-2016)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác