Thông báo mời tham gia chỉ định thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm CSDL quản lý kế hoạch, điều tra, quy hoạch ngành thủy sản (03-07-2017)

Trung tâm Thông tin thủy sản Kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia đề nghị nhận gói thầu như sau:

- Tên bên mời chỉ định thầu: Trung tâm Thông tin thủy sản.

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm CSDL quản lý kế hoạch, điều tra, quy hoạch ngành thủy sản.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Thời gian phát hành HSYC từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến 16 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Thông tin thủy sản.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Trung tâm Thông tin thủy sản.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2017.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm Thông tin thủy sản, số 10 – Nguyễn Công Hoan – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội.

Trung tâm Thông tin thủy sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tải về Thông báo Chỉ định thầu 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác