Thông báo Tuyển đơn vị thực hiện nhiệm vụ (17-04-2013)

Dự án “Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam” cần tuyển đơn vị tư vấn thực hiện nội dung “Hỗ trợ chỉnh sửa Đề án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Hòn Mê – Thanh Hóa”

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác