Thông báo mời chào hàng gói thầu:"Truyền thông áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản năm 2013” và “Xây dựng băng hình về sản phẩm tôm để làm tư liệu phục vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2013” (26-07-2013)

Xem tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác