Giấy mời số 175/GM-TCTS-KHCN & HTQT ngày 06 tháng 11 năm 2020 đối thoại bàn tròn thủy sản (ARD) về chuyển đổi số để nâng cao quản lý và sản xuất nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác công tư ngành thủy sản Việt Nam (PPPP) (09-11-2020)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác